Norton Utilities™

Den raskeste veien til en raskere datamaskin.

Norton Utilities™

Sanerer, optimaliserer og gjør datamaskinen raskere, slik som da den var ny

 • Hjelper deg med å få den gamle datamaskinen til å gå som da den var ny.
 • Gjør oppstart av datamaskinen raskere.
 • Løser vanlige problemer med datamaskiner.
 • Løser harddiskproblemer og frigjør plass på harddisken.

Fordeler

 • Løser vanlige problemer med datamaskiner, og hjelper deg med å sikre at datamaskinen kjører raskt og feilfritt
  • Finner og reparerer problemer i Microsoft® Windows® for å unngå at datamaskinen kjører langsommere eller slutter å fungere.
  • Søker etter potensielle problemer som kan føre til at harddisken slutter å fungere.
  • Hjelper deg med å gjenopprette filer som har blitt slettet ved et uhell eller som er skadde, men som fortsatt ligger skjult på harddisken.
 • Forbedrer ytelsen til datamaskinen og får den til å fungere like godt som da den var ny
  • Du kan slå av tjenester og programmer som Windows laster inn automatisk ved oppstart, slik at datamaskinen kommer raskere i gang.
  • Defragmenterer, reparerer og optimaliserer Windows-registeret på en trygg måte, for å få programmer til å lastes inn raskere, og forbedrer datamaskinens ytelse generelt.
  • Frigjør minne, slik at du kan kjøre flere programmer samtidig uten at maskinen blir tregere eller får programstopp.
 • Rydder opp på harddisken for å få den til å kjøre raskere og gi bedre plass til filene dine
  • Omorganiserer (optimaliserer) filer som er spredt over hele harddisken, slik at datamaskinen finner dem raskere.
  • Finner alle duplikatfiler, slik at du kan fjerne dem.
  • Fjerner programmer du ikke bruker.
 • Beskytter nettaktiviteten din mot innsyn og beskytter personopplysningene dine mot identitetstyveri
  • Sletter all loggføring av nettaktivitetene dine permanent, slik at andre ikke kan se hva du driver med på nettet.
  • Gjør det mulig å slette gamle, uønskede og unødvendige personlige data fullstendig og for godt, så ingen kan få tilgang til eller gjenopprette dem.

Funksjoner

 • Søk etter duplikatfiler – Finner alle dupliserte filer som er spredt rundt omkring på harddisken, slik at du kan fjerne dem og frigjøre plass til filene dine.
 • Systeminstrumentbord – Viser deg trinnvis hvordan du får datamaskinen til å kjøre som da den var ny.
 • Avinstallasjon av programmer – Fjerner programmene du ikke bruker eller som bruker for mange ressurser.
 • Speed Disk™ – Samler sammen (defragmenterer) og omorganiserer (optimaliserer) filer og data som ligger spredt på harddisken.
 • Disk Doctor – Søker på harddisken og varsler om problemer som kan føre til feilmeldinger og problemer med harddisken.
 • Diskopprydding – Sletter alle aktivitetsloggene for datamaskinen og Internett permanent for å ivareta personvernet.
 • Registeropprydding – Eliminerer problemer med Windows-registeret som kan gjøre datamaskinen treg, utløse feilmeldinger og føre til at Windows stopper.
 • Registerdefragmentering – Fjerner tomrom, ledig plass og skadde filer i registeret, komprimerer det for å frigi systemminne og gjør at datamaskinen starter opp raskere.
 • Registergjenoppretting – Tar en sikkerhetskopi av registeret før det gjøres reparasjoner, slik at du lett kan angre disse om nødvendig.
 • Oppstartsbehandling – Gir deg mulighet til å velge hvilke programmer som skal lastes inn automatisk når Windows starter, for å frigi minne og forkorte tiden datamaskinen bruker på å starte opp.
 • Tjenesteadministrator – Forbedrer oppstartstiden og gjenvinner systemminne fordi du kan slå av ubrukte systemprogrammer (også kalt Windows-tjenester) som Windows kjører automatisk i bakgrunnen.
 • UnErase™ Wizard – Gjør det mulig å gjenopprette filer som har blitt slettet utilsiktet, men fremdeles finnes på harddisken.
 • Smarte oppdateringer – Oppgraderer produktoppgraderinger stille og automatisk.

Microsoft® Windows® XP SP3 (kun 32-biters)

 • Prosessor: Pentium® eller tilsvarende 233 MHz (minimum) | Pentium eller tilsvarende 300 MHz (anbefales)
 • Minne: 64 MB (minimum) | 128 MB (anbefales)

Microsoft Windows Vista® (32- og 64-biters)

 • Prosessor: 1 GHz
 • Minne: 1 GB

Microsoft Windows ® 7 og Microsoft Windows ® 8

 • Prosessor: 1 GHz
 • Minne: 1 GB for 32-biters | 2 GB for 64-biters

Microsoft® Windows® 10 (32-biters og 64-biters)

Ekstra maskinvarekrav

 • 100 MB ledig plass på harddisken
 • SVGA-video (1024 x 768)
 • CD-ROM- eller DVD-stasjon (hvis du ikke installerer via nedlasting fra nettet)
 • Internett-tilkobling (for å aktivere produktet og motta produktoppdateringer)1

1Brukeren er selv ansvarlig for å ha et Internett-abonnement, og må selv dekke alle utgifter knyttet til Internett-bruk.

Du får retten til å bruke produktet på én datamaskin eller det spesifiserte antall datamaskiner hvis du godtar Symantecs lisensavtale som følger med dette produktet, og som du kan lese på www.symantec.no. Produktfunksjoner kan legges til, endres eller fjernes i abonnementsperioden.

Copyright © 2013 Symantec Corporation. Med enerett. Symantec, Symantec-logoen, Checkmark-logoen, Norton og Norton by Symantec er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Symantec Corporation eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.