NortonLive Services

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise inneholder en virusfjerningstjeneste som er levert av en Norton-ekspert. Hvis vi, mot formodning, ikke klarer å fjerne viruset fra enheten din, kan du ha krav på å få refundert Norton-abonnementet eller Norton-pakken (det som er aktuelt). Følgende vilkår må være gjeldende for at du skal ha krav på refusjon:
  1. Med mindre hvis du er Norton Small Business-abonnement, du må kjøpe, fornye eller oppgradere Norton-abonnementet direkte fra Norton.com, eller abonnere på Nortons tjeneste for automatisk fornying;
  2. du vil få en tilbakebetaling basert på den aktuelle prisen du betalte for din nåværende abonnementsperiode hos Norton. Hvis du kjøpte en Norton-pakke (definert som Norton-abonnementer og/eller Norton-tjenester), vil tilbakebetalingen være basert på aktuell pris som har blitt betalt for perioden som gjelder for den nåværende Norton-pakken. Eller hvis pakken du har kjøpt inneholder et Norton-abonnement sammen med et produkt som er et ikke-Norton-abonnement/-produkt, vil tilbakebetalingen du får være begrenset til veiledende pris av Norton-abonnement for den aktuelle perioden, og må ikke overstige den totale prisen som ble betalt for pakken. Refusjonen vil være en refusjon fratrukket rabatter og mottatte refusjoner, samt eventuelle frakt- og behandlingskostnader og aktuelle avgifter, unntatt i visse stater og land der frakt, behandling og avgifter er refunderbare;
  3. hvis du har kjøpt Norton-abonnementet fra en forhandler, kreves det at du har kjøpsbevis;
  4. symantec er ikke ansvarlig for, og refusjonen gjelder IKKE, skade(r) som har oppstått på grunn av virus; og
  5. gjeldende lov(er) og forskrift(er) i landet virusfjerningstjenesten utføres i, kan begrense eller endre tilgjengeligheten eller omfanget til Virus Protection Promise.