Norton lisens for sluttbrukere og tjenesteavtale

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise inneholder en virusfjerningstjeneste som er levert av en Norton-ekspert. Hvis vi, mot formodning, ikke klarer å fjerne viruset fra enheten din, kan du ha krav på å få refundert Norton-abonnementet eller Norton-pakken (det som er aktuelt). Følgende vilkår må være gjeldende for at du skal ha krav på refusjon:

a. Med mindre hvis du er Norton Small Business-abonnement, du må kjøpe, fornye eller oppgradere Norton-abonnementet direkte fra Norton.com, eller abonnere på Nortons tjeneste for automatisk fornying;

b. du vil få en tilbakebetaling basert på den aktuelle prisen du betalte for din nåværende abonnementsperiode hos Norton. Hvis du kjøpte en Norton-pakke (definert som Norton-abonnementer og/eller Norton-tjenester), vil tilbakebetalingen være basert på aktuell pris som har blitt betalt for perioden som gjelder for den nåværende Norton-pakken. Eller hvis pakken du har kjøpt inneholder et Norton-abonnement sammen med et produkt som er et ikke-Norton-abonnement/-produkt, vil tilbakebetalingen du får være begrenset til veiledende pris av Norton-abonnement for den aktuelle perioden, og må ikke overstige den totale prisen som ble betalt for pakken. Refusjonen vil være en refusjon fratrukket rabatter og mottatte refusjoner, samt eventuelle frakt- og behandlingskostnader og aktuelle avgifter, unntatt i visse stater og land der frakt, behandling og avgifter er refunderbare;

c. hvis du har kjøpt Norton-abonnementet fra en forhandler, kreves det at du har kjøpsbevis;

d. symantec er ikke ansvarlig for, og refusjonen gjelder IKKE, skade(r) som har oppstått på grunn av virus; og

e. gjeldende lov(er) og forskrift(er) i landet virusfjerningstjenesten utføres i, kan begrense eller endre tilgjengeligheten eller omfanget til Virus Protection Promise.

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE

Hjelp med Nortons automatiske fornyelsestjeneste

Hva er Norton Virus Protection Promise?