SkipToMainContent

Nettrusler har utviklet seg.
Men det har vår beskyttelse også.

Norton 360. Omfattende beskyttelse med enhetssikkerhet som blant annet antivirus, et VPN, passordbehandling og mer. Alt i én enkelt løsning.


Norton fra Symantec er nå Norton LifeLock. LifeLock ™ identitetstyveribeskyttelse er ikke tilgjengelig i alle land.

Copyright © 2020 Symantec Corporation. Med enerett. Symantec, Symantec-logoen, Checkmark-logoen, Norton, Norton by Symantec, LifeLock- og Lockman-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Symantec Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Firefox er et varemerke som tilhører Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Microsoft- og Windows-logoen er varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra arbeid opprettet og delt av Google og brukes i henhold til vilkår som er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.