Image laptop guarantee.

Virus
Protection Promise

Virus Protection Promise er en virusfjerningstjeneste som leveres av Norton-eksperter.

Hvis de ikke klarer å fjerne viruset fra enheten din, har du rett til refusjon, selv om ingen andre refusjonsrettigheter gjelder. Følgende vilkår og betingelser gjelder:

 
  • Du må ha et abonnement på enhetssikkerhet med antivirus for virusfjerningstjenesten, og abonnementet må fornyes automatisk.
  • Hvis vi ikke klarer å fjerne viruset, baseres refusjonen på den faktiske prisen du har betalt for det gjeldende Norton-abonnementet så langt. Eventuelle refusjoner blir selve prisen fratrukket eventuelle rabatter og refusjoner du har fått, med unntak av for visse delstater og land der avgiftene er refunderbare.
  • Virus Protection Promise dekker bare Windows PC-er, Mac-er, Android- og/eller iOS-enheter, og omfatter ikke IoT-enheter (tingenes Internett).
  • Kjøpsbevis kan være påkrevd hvis abonnement er kjøpt fra en tredjepart.
  • Vi skal ikke holdes ansvarlig for, og refusjonen DEKKER IKKE eventuelle tap eller skader som er et resultat av virus.
  • Gjeldende lover og forskrifter i landet der virusfjerningstjenesten utføres, kan begrense eller endre tilgjengeligheten til eller omfanget av vårt Virus Protection Promise.