Image laptop guarantee.

Virus
Protection Promise

Virus Protection Promise er en virusfjerningstjeneste som leveres av Norton-eksperter.

Hvis de ikke klarer å fjerne viruset fra enheten din, har du rett til refusjon, selv om ingen andre refusjonsrettigheter gjelder. Følgende vilkår og betingelser gjelder:

 
  • Du må ha et abonnement på enhetssikkerhet med antivirus for virusfjerningstjenesten, og abonnementet må fornyes automatisk.
  • Hvis vi ikke klarer å fjerne viruset, baseres refusjonen på den faktiske prisen du har betalt for det gjeldende abonnementet ditt så langt. Hvis du har et  NortonLifeLock-abonnement du har kjøpt sammen med et annet NortonLifeLock-produkt eller et tredjepartstilbud, begrenses refusjonen til prisen av abonnementet for inneværende periode. Refusjonen skal ikke overstige totalprisen du har betalt for pakken. Eventuelle refusjoner vil være prisen fratrukket eventuelle rabatter og mottatte refusjoner, unntatt i visse delstater og land der avgifter er refunderbare.
  • Hvis du har kjøpt et tidsbegrenset abonnement gjennom vår handelskanal og skaffet deg Virus Protection Promise ved å aktivere abonnementsfornying, mister du umiddelbart fordelene med Virus Protection Promise hvis du avslutter automatisk fornying i løpet av det første året. Dette gjelder ikke i Japan.
  • Virus Protection Promise dekker bare PC-er, Mac-er, Android- og/eller iOS-enheter, og omfatter ikke IoT-enheter (tingenes Internett), for eksempel TV-apparater, kameraer, termostater, kjøleskap og babymonitorer.
  • Kjøpsbevis kan være påkrevd hvis abonnement er kjøpt fra en tredjepart.
  • Vi skal ikke holdes ansvarlig for, og refusjonen DEKKER IKKE eventuelle tap eller skader som er et resultat av virus.
  • Gjeldende lover og forskrifter i landet der virusfjerningstjenesten utføres, kan begrense eller endre tilgjengeligheten til eller omfanget av vårt Virus Protection Promise.