SkipToMainContent

Virus Protection Promise

Virus Protection Promise inkluderer en virusfjerningstjeneste som leveres av en Norton-ekspert,  og kommer med et kvalifisert abonnement med automatisk fornying . Kvalifiserte abonnementer inkluderer:

 • de nyeste planene: Norton 360 og Norton 360 med LifeLock-planer, samt Norton AntiVirus Plus;
 • enkelte andre planer: Norton Security-planer , Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (opprinnelig versjon),  Norton 360 (opprinnelig versjon) og Norton 360 Multi-Device (opprinnelig versjon). 


Hvis en Norton-ekspert ikke klarer å fjerne viruset fra enheten, kan du ha krav på refusjon. 
Følgende vilkår og betingelser gjelder:

 • Du må ha et kvalifiserende abonnement med automatisk fornying ;
 • Refusjonen er basert på den faktiske prisen du betalte for den gjeldende perioden for det kvalifiserende abonnementet. Hvis du har kjøpt en pakke (et kvalifiserende abonnement fra NortonLifeLock sammen med enten et annet tilbud fra NortonLifeLock eller en tredjepart), vil refusjonen begrenses til produsentens veiledende utsalgspris for kun det kvalifiserende abonnementet for gjeldende periode, og dette skal ikke overskride den totale prisen du har betalt for pakken. Eventuelle refusjoner vil være prisen fratrukket eventuelle rabatter og mottatte refusjoner, samt eventuelle fraktkostnader, ekspedisjonsgebyr og gjeldende avgifter, unntatt i visse stater og land der fraktkostnader, ekspedisjonsgebyr og avgifter er refunderbare;
 • Norton Core Security Plus: 
  • Hvis Virus Protection Promise var inkludert som en del av et ettårig kostnadsfritt abonnement på Norton Core Security Plus da du kjøpte Norton Core, er det ingen refusjon;
  • Hvis du har kjøpt et kvalifiserende abonnement og den gjeldende perioden legges til den kostnadsfrie abonnementsperioden for Norton Core Security Plus som en del av et oppgraderingstilbud, vil refusjonen være basert på den faktiske prisen som er betalt for den siste perioden av det opprinnelige kvalifiserte abonnementet. 
 • Virus Protection Promise og tilhørende refusjonskrav dekker bare PC-er, Mac-er, Android- og/eller iOS-enheter, og omfatter ikke IoT-enheter (tingenes Internett), som for eksempel TV-apparater, kameraer, termostater, kjøleskap og babymonitorer.
 • Kjøpsbevis kan være påkrevd hvis det kvalifiserte abonnementet er kjøpt fra en tredjepart;
 • NortonLifeLock skal ikke holdes ansvarlig for, og refusjonen DEKKER IKKE eventuelle tap eller skade(r) som er en følge av virus;
 • Gjeldende lov(er) og forskrift(er) i landet der virusfjerningstjenesten utføres, kan begrense eller endre tilgjengeligheten til eller omfanget av vårt Virus Protection Promise.

Lisens- og tjenesteavtale
Abonner på et abonnement med automatisk fornying
Benytt deg av Norton Virus Protection Promise